Werkplekonderzoek

Class Overview

Zitinstructie
Een uitleg over goed zitten en het goed instellen van de aanwezige bureaustoel aan de hand van een aantal stappen. Dit is een preventieve handeling om te voorkomen dat door verkeerd zitten tijdens beeldschermwerk fysieke klachten ontstaan. Na de zitinstructie stellen we jouw werkplek zo optimaal mogelijk in en geven we tips over gezond werken om bewustwording te creëren over het belang van een goede werkhouding. Zitinstructies kunnen individueel worden gegeven of in groepjes.

Werkplekonderzoek
Hierbij kijken we verder, we onderzoeken waar reeds aanwezige klachten vandaan kunnen komen. Dit is een curatieve handeling, bedoeld om aanwezige fysieke klachten (pijn) te verhelpen. We onderzoeken de persoonlijke werkomstandigheden, bespreken de specifieke klachten en stellen vervolgens de complete werkplek opnieuw in. Soms is hierbij maatwerk aan de stoel nodig, of stellen we een andere muis of toetsenbord voor. Tenslotte worden alle persoonlijke werkplekinstellingen opgemeten.

Alle handelingen, adviezen en persoonlijke tips worden in een helder verslag genoteerd, inclusief de individuele werkplekinstellingen (ergonomiepaspoort).

Class Details

Online/op kantoor
Zitinstructies
Resultaatgericht

Class Location